Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество

 

Фондация "Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

 

Новини

Обучение на учители от СУ Асен Златаров, село Гиген

Учителите на ОУ Антон Страшимиров, село Бохот, преминаха обучение по мотивационни техники

Продължаваме обученията за учители по проект "Учители в действие" с ПГ Пейо Яворов, град Гоце Делчев

Обучение на учители от ОбУ "Любен Каравелов", град Пещера

Обучение на учители от ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене

Обучение на учители от Професионална гимназия "Тодор Пеев", град Етрополе