Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Коучинг

Коучингът е един от най-иновативните и успешни инструменти за постигане на мотивация и успех. Tой е процес, който цели да подобри продуктивността и се фокусира върху настоящия момент. Има различни видове коучинг, но в нашата организация се практикува коучинг, ориентиран към резултатите. Стремим се да подкрепим всеки да предприеме необходимите действия, за да достигне целите си и желаното бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек притежава отговорите на въпросите си и единственото, от което се нуждае, е малко помощ и подкрепа, за да ги намери. Сигурни в това, ние използваме коучинг в индивидуални и групови сесии, като и двата вида се фокусират изцяло върху целите на клиентите ни.

В резултат, те постигат ясна визия и посока, добиват увереност за ресурсите, с които разполагат и яснота за стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат своите цели.

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на проекта създаде методология за обучение в коучинг умения на кариерни консултанти и уеб базирана платформа Ориентиране@ за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”. Патформата помага на младите хора да разкрият своя личностен потенциал, индивидуални таланти и силни страни, за да направят информиран избор за своето бъдещо професионално развитие.

Проектът е включен в 100+Best practices в рамките на проект Прометей, финансиран по програма Еразъм плюс, отличен е със знак за качество на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР за 2015г. и е избран за „успешна практика“ от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.

Новини

Фондацията обявява свободни позиции за обучители за краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда

Обява за набиране на експерти

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019