Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Коучинг

Коучингът е един от най-иновативните и успешни инструменти за постигане на мотивация и успех. Tой е процес, който цели да подобри продуктивността и се фокусира върху настоящия момент. Има различни видове коучинг, но в нашата организация се практикува коучинг, ориентиран към резултатите. Стремим се да подкрепим всеки да предприеме необходимите действия, за да достигне целите си и желаното бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек притежава отговорите на въпросите си и единственото, от което се нуждае, е малко помощ и подкрепа, за да ги намери. Сигурни в това, ние използваме коучинг в индивидуални и групови сесии, като и двата вида се фокусират изцяло върху целите на клиентите ни.

В резултат, те постигат ясна визия и посока, добиват увереност за ресурсите, с които разполагат и яснота за стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат своите цели.

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на проекта създаде методология за обучение в коучинг умения на кариерни консултанти и уеб базирана платформа Ориентиране@ за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”. Патформата помага на младите хора да разкрият своя личностен потенциал, индивидуални таланти и силни страни, за да направят информиран избор за своето бъдещо професионално развитие.

Проектът е включен в 100+Best practices в рамките на проект Прометей, финансиран по програма Еразъм плюс, отличен е със знак за качество на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР за 2015г. и е избран за „успешна практика“ от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.

Новини

Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity

Запитване за оферта

Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон