Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Контакти

За контакти:
Фондация „Образователно сътрудничество“ (ФОС)
ул. „Добруджа“ 1, ет.3
София 1000

Електронна поща: ecf@abv.bg

Анна Портарска – директор на фондацията
Христина Митовска – коуч и обучител

Ина Събева – координатор НПО проекти

Новини

В рамките на проект Inn2Diversity проведохме пилотно обучение на програма за наставничество

Обучение на учители от СУ Асен Златаров, село Гиген

Учителите на ОУ Антон Страшимиров, село Бохот, преминаха обучение по мотивационни техники

Продължаваме обученията за учители по проект "Учители в действие" с ПГ Пейо Яворов, град Гоце Делчев

Обучение на учители от ОбУ "Любен Каравелов", град Пещера

Обучение на учители от ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене