Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Контакти

За контакти:
Фондация „Образователно сътрудничество“ (ФОС)
ул. „Добруджа“ 1, ет.3
София 1000

Електронна поща: ecf@abv.bg

Анна Портарска – директор на фондацията
Христина Митовска – коуч и обучител

Ина Събева – координатор НПО проекти

Новини

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019

Мирела Василева споделя какво е научила по време на Storytelling Camp 2019

Второ издание на Storytelling camp 2019