Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Develop me

Програма за ученици 10 12 клас

Поредицата работилници за личностно и професионално ориентиране подпомага ученици в последните класове на гимназията да разкрият своите силни страни, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и постигнат ясна визия за професионалното направление, в което ще се развиват.

Младите хора могат да използват и безплатния онлайн ресурс www.noaimnogain.com , създаден от международен екип в рамките на проект “No Aim No Gain”Gain”, финансиран по програма Еразъм плюс на https://www.facebook.com/

Новини

Фондацията обявява свободни позиции за обучители за краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда

Обява за набиране на експерти

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019