Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Develop me

Програма за ученици 10-12 клас

Поредицата работилници за личностно и професионално ориентиране подпомага ученици в последните класове на гимназията да разкрият своите силни страни, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и постигнат ясна визия за професионалното направление, в което ще се развиват.

Младите хора могат да използват и безплатния онлайн ресурс www.noaimnogain.com , създаден от международен екип в рамките на проект “No Aim No Gain”Gain”, финансиран по програма Еразъм плюс.

Новини

Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity

Запитване за оферта

Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон