Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Develop me

Програма за ученици 10-12 клас

Поредицата работилници за личностно и професионално ориентиране подпомага ученици в последните класове на гимназията да разкрият своите силни страни, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и постигнат ясна визия за професионалното направление, в което ще се развиват.

Младите хора могат да използват и безплатния онлайн ресурс www.noaimnogain.com , създаден от международен екип в рамките на проект “No Aim No Gain”Gain”, финансиран по програма Еразъм плюс.

Новини

В рамките на проект Inn2Diversity проведохме пилотно обучение на програма за наставничество

Обучение на учители от СУ Асен Златаров, село Гиген

Учителите на ОУ Антон Страшимиров, село Бохот, преминаха обучение по мотивационни техники

Продължаваме обученията за учители по проект "Учители в действие" с ПГ Пейо Яворов, град Гоце Делчев

Обучение на учители от ОбУ "Любен Каравелов", град Пещера

Обучение на учители от ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене