Head image Educational
Cooperation
Foundation

 

Educational Cooperation Foundation

was established in 2001 in public interest. The Foundation team works in all areas of general education, (curricular and extracurricular activities), vocational and personal guidance for students, youth policies, EU policies, and has considerable experience as a leading and partner organization in various projects and initiatives at national, regional, European and international levels.

 

News

Фондацията обявява свободни позиции за обучители за краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда

Вижте доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, по проект Inn2diversity

Обява за набиране на експерти

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Training of external inspectors of the National Inspectorate of Education

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity