Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Контакти

За контакти:
Фондация „Образователно сътрудничество“ (ФОС)
ул. „Добруджа“ 1, ет.3
София 1000

Електронна поща: ecf@abv.bg

Анна Портарска – директор на фондацията
Христина Митовска – коуч и обучител

Ина Събева – координатор НПО проекти

News

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Training of external inspectors of the National Inspectorate of Education

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Deni Zlatanova for the Storytelling Camp I 2019

Mirella Vasileva shares what she have learned during the Storytelling Camp 2019

Second edition of Storytelling camp 2019