Head image Educational
Cooperation
Foundation
Deni Zlatanova for the Storytelling Camp I 2019

Deni Zlatanova for the Storytelling Camp I 2019

Project information

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Learn more