Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Отличие със знак за качество за No Aim No Gain

Горди сме!
След проведена оценка, проектът ни No Aim No Gain и платформата за кариерно ориентиране www.noaimnogain.com са отличени със знак за качество. Огромна благодарност към целия екип!

Сертификат

Сертификат (© Фондация "Образователно сътрудничество")

Project information

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Learn more