Head image Educational
Cooperation
Foundation
Partners meeting of the Learn and Play project

Educational Cooperation Foundation hosted the first partners meeting of the LEARN AND PLAY project, 2019-1-BG01-KA201-062561, 5-6th of November 2019. It was a really inspiring start!!

Project information

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Learn more