Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Storytelling camp от 23.10-27.10.2019

Включете се в нашия Storytelling camp от 23.10 до 27.10.2019, който организираме в Банкя Палас по проект "Кохезионната политика на ЕС в България - Vox Populi"!

Project information

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Learn more