Head image Educational
Cooperation
Foundation
Visit the platform for learning Bulgarian and check out the resources of the Learn and play project

You can find the platform here - https://learnandplay.space/

Project information

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Learn more