Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Започваме нов проект! Learn and Play!

Започваме нов проект! Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и Турция ще разработим нова методология, базирана на игрови подход и интерактивна платформа, в която активно да участват всички целеви групи по проекта - ученици, учители и родители. Очаквайте скоро повече информация!

Project information

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Learn more