Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Етническа и социална интеграция в училище

Проектът е финансиран в рамките на програма МАТРА КАП на Посолството Кралство Холандия в България

Учебно помагало “Етническа и социална интеграция в училище”.

Автори: Доц. Д-р Цветан Давидков Деница Димова