Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Фондация “Образователно сътрудничество“ започна нов партньорски проект по програма„Еразъм плюс“ -Inn2diversity, договор N 2019-1-UK01-KA201-062089

Фондация “Образователно сътрудничество“ започна нов партньорски проект по програма„Еразъм плюс“ -Inn2diversity, договор N 2019-1-UK01-KA201-062089. Началото на проекта е 1.9.2019.

В продължение на 36 месеца партньорите от Великобритания, България, Румъния, Португалия, Италия и Финландия ще се фокусират върху подготовката на учителите за управление на етническото и културно многообразнообразие в класната стая, като им предоставят нови инструменти, които да стимулират активното им участие в развитието на нужните компетентности.

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още