Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019

Информация за проекта

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Вижте още