Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Финално събитие за представяне на проект "Learn and Play

Представянето на платформата Learn and Play, създадена в рамките на проект Learn and Play, дог. № 2019-1-BG01-KA201-062561, програма Еразъм плюс, на 20 юни 2022 от 11 часа в Литературен клуб "Перото" на НДК.

Благодарим сърдечно на всички, които присъстваха! Пожелаваме на всички учители, родители и ученици успешна и ползотворна работа с новата платформа за начална грамотност - https://learnandplay.space/.

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още