Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Готов е първият ни интелектуален продукт по проекта Inn2Diversity

Работата ни по проекта Inn2Diversity, дог. 2019-1-UK01-KA201-062089 по програма Еразъм+ продължава 🙂 Готов е първият интелектуален продукт!

Той е насочен към насърчаване и организиране на обмена на съществуващи практики и иновативни подходи. В доклада ще намерите доказани или нововъзникнали мерки и програми, относно начините за постигане на приобщаващо и справедливо висококачествено обучение в среда на етническо и културно многообразие.

Целият "Доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, като част от продължаващото професионално обучение на учителите" можете да намерите на сайта ни в секция "Ресурси" или като последвате този линк

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още