Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Готова е програмата за обучение по въпросите на многообразието и управлението на деструктивното поведение в класната стая

Програмата за обучение по въпросите на многообразието и управлението на деструктивното поведение в класната стая беше създадена в рамките на проект Inn2diversity, договор N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма„Еразъм плюс“. Тя е стратегически инструмент, който предоставя необходимите инструменти за създаване на осведоменост относно ползите от инвестирането в програма за наставничество за обучение на учители за справяне с многообразието и управление на деструктивното поведение.

Вече можете да намерите пълната учебна програма качена учебната програма ТУК

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още