Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Кръгла маса за представяне резултатите от проекта “Заедно можем повече”

Програма

9.30-10.00 Пристигане и регистрация на участниците
10.00-10.10 Официално откриване на кръглата маса
10.10-10.30 Представяне на проекта – Анна Портарска, фондация „Образователно сътрудничество”
10.30-11.00 Представяне на резултатите от измерване на входното и изходното ниво на ученици от 10-14 години от община Попово, участници в проекта - д-р Светла Петрова, Началник отдел "Мониторинг и информация за качеството на висшето образование" Център за контрол и оценка на качеството на образованието
11.00-11.15 Кафе пауза
11.15-12.00 „Работа в етнически смесен екип по зададена тема-трудно ли се организира и защо си струва” – Кармелина Колева – Директор на ОУ”Св.Климент Охридски”, с. Светлен и Диян Николов – експерт от проекта
12.00-12.30 Родителските комитети в помощ на семейната мотивация за посещаване на у-ще – Мехмед Мустафов – родител и председател на ромска фондация „Темели”
12.30-14.00 Дискусия “Интеграцията на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав – проблеми и възможни решения”
14.00-15.00 Обяд
Информация за проекта

Фондация „Образователно сътрудничество”, в партньорство с Община Попово е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № № BG051PO001/07/4.1-01/33 по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на...

Вижте още