Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на екипа по проект Learn and Play, 9-11 ноември 2021 г., Валядолид, Испания

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още