Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон

Щастливи сме, че успяхме да се срещнем отново с колегите по проекта Inn2Diversity, програма Еразъм плюс!

Срещата се проведе от 26-28 юли 2022 в Лисабон, Португалия. Взехме участие в обучение на тема менторство и менторски модели и развиване на умения за изграждане на позитивна учебна среда и справяне с проблемното поведение в класната стая. Посетихме общински център за работа с деца, застрашени от отпадане от училище, и Министерството на образованието на Португалия.

Повече за проекта можете да намерите в секция "Проекти" и да разгледате всичко свършено до сега :)

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още