Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на учители от ОбУ "Любен Каравелов", град Пещера

В рамките на проекта "Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-0006 през изминалия уикенд се проведоха и първите ни обучения от тема 2: "Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация" с учителите на ОбУ "Любен Каравелов", град Пещера.

За да сме максимално полезни, използвахме множество практически техники и похвати за оформянето на цялостен процес на учене чрез преживяване. Учителите споделиха различни истории от класната стая, за които опитахме заедно да намерим бъдещи решения за превенция.

Пожелаваме им успех във всички начинания!

Информация за проекта

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Вижте още