Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на учители от Професионална гимназия "Тодор Пеев", град Етрополе

Започнахме изпълнението на проект "Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-0006! В рамките на проекта предстои да обучим учители от различни населени места по 4 основни теми.

Първото ни обучение е с учителите на Професионална гимназия "Тодор Пеев" от град Етрополе по тема 3 - "Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици". В рамките на три дни успяхме да преминем през множество задачи и процеси, за да си тръгнат с нови знания и умението да използват коучинг успешно в класната стая.

Очакваме ги с нетърпение и в предстоящите ни обучения!