Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на учители от СУ Асен Златаров, село Гиген

Обученията ни по проекта " Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-0006 продължават с партньорското ни училище СУ ,,Асен Златаров'', село Гиген. Като първо обучение за училището си, те избраха важната тема 2: "Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация".

В рамките на обучението, част от задачите на учителите от училището бяха да преминат през лична работа за преосмисляне на тяхната роля на обучители и възпитатели, чрез промяна на перспективата и намиране на нова гледни точки и решения към предизвикателствата, пред които са изправени във всекидневната си работа.

Благодарим им за доверието да преминат през този процес с нас. Намираме във всяко обучение ново вдъхновение за дейността си!

None

Информация за проекта

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Вижте още