Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучения по коучинг умения за кариерни консултанти
Информация за проекта

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Вижте още