Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity

На 31 август 2022 осъществихме финалното събитие за представяне на резултате от работата ни по проект Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс. Разказахме в детайли за свършената работа от нас и партньорските ни организации през последните три години.

Дори и във времена на пандемия, работата по създаването на различните интелектуални продукти продължаваше, за да имаме изключителни крайни резултати към днешна дата. В събитието се включиха учители, образователни експерти и представители на неправителствени организации.

Повече информация за работата по проекта, както и наличните инструменти и материали можете да намерите на сайта ни.

Ще се радваме да се възползвате от безплатните ресурси, както и да се свържете с нас при всякакви допълнителни въпроси!

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още