Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Отличие със знак за качество за No Aim No Gain

Горди сме!
След проведена оценка, проектът ни No Aim No Gain и платформата за кариерно ориентиране www.noaimnogain.com са отличени със знак за качество. Огромна благодарност към целия екип!

Сертификат

Сертификат (© Фондация "Образователно сътрудничество")

Информация за проекта

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Вижте още