Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Партньорска среща по проект Learn and Play

Фондация "Образователно сътрудничество" беше домакин на първата среща на партньорите по проект LEARN AND PLAY - 2019-1-BG01-KA201-062561 на 5 и 6 ноември 2019 . Беше наистина вдъхновяващо начало!!

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още