Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Партньорска среща в гр. Каспичан по проект "Агенти на промяната"

Партньорска среща в гр. Каспичан по Дейност 3 „Адаптиране и трансфериране на иновация 1" на проект “Агенти на промяната” , дог № BG05M9OP001-4.001-0052. Винаги има резултат, когато институциите работят заедно за младите хора в общината.

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още