Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Платформата за онлайн кариерно ориентиране на ученици по проект No Aim No Gain вече работи!

Можете да преминете модулите за самостоятелна работа и/или да се запишете за консултация с кариерен консултант с методите на коучинга тук http://www.noaimnogain.com.

No-Aim-No-Gain

No-Aim-No-Gain (© Фондация "Образователно сътрудничество")

Информация за проекта

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Вижте още