Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Представяне на проект "Агенти на промяната" в клуб Перото

Представяне на проект "Агенти на промяната" дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР 2014-2020 в клуб "Перото", 26.10.2018.

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още