Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Представяне на проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, в рамките на работна среща "Споделяне на добри практики за преодоляване на пропуските след обучението в ОРЕС"

На 14.4.2022 представихме проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, в рамките на работна среща "Споделяне на добри практики за преодоляване на пропуските след обучението в ОРЕС". Участваха представители на РУО, директори и учители, които работят с деца, чиито майчин език не е български. Срещата беше организирана от 75то ОУ "Тодор Каблешков". Надяваме се, че платформата Learn and Play ще стане важен инструмент в подкрепа на обучението по български език на деца, учители и родители.

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още