Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Представяне на проекта "Агенти на промяната" в Каспичан и Шумен

Представяне на проекта "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР и дискусия на тема неактивни младежи с участието на зам.кмета на община Каспичан, служители на Община Каспичан, бюрата по труда, директори на училища и педагогически съветници от гр. Каспичан и гр. Шумен, 1.10.2018.

Виртуална платформа дава шанс на безработни младежи от община Каспичан

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още