Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Пресконференция за представянето на проект "Агенти на промяната"

Пресконференция за представянето на проект "Агенти на промяната", дог № BG05M9OP001-4.001-0052 по ОП РЧР.

Постигнати резултати по проекта „Агенти на промяната”. Платформата „Младежи на работа“ свързва младежи, търсещи работа, и работодатели.

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още