Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Проект "No Aim No Gain"

Фондация "Образователно сътрудничество" започна нов проект!
 С подкрепата на програма Еразъм плюс проектът "No Aim No Gain" ще създаде методология за обучение в коучинг умения на кариерни консултанти и уеб базирана платформа Ориентиране@ за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”.

Наши партньори са Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting, Франция.

Информация за проекта

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Вижте още