Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Първо издание на Storytelling camp 2019 по проект EU Cohesion policy-Vox populi

На 24-ти октомври в Банкя палас, гр. Банкя, стартирахме първото издание на Storytelling camp I 2019 с група ентусиазирани студенти. Участниците имаха възможността да създават съдържание, предаващо историите зад успешни Европейски проекти в България. Посредством групови дискусии те намериха иновативни подходи за споделяне на новини по интересен и ангажиращ начин.

Информация за проекта

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Вижте още