Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел

Горди сме, че сме част от Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел от 7 до 10 октомври.

Най-голямото европейско обществено събитие от този вид е платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС.

Информация за проекта

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Вижте още