Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Трета партньорска среща по проект "Learn and Play" по програма Еразъм плюс в Дъблин, Ирландия. Обсъждаме пилотирането на платформата и инструмента за оценка на училищна готовност.

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още