Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Учителите на ОУ Антон Страшимиров, село Бохот, преминаха обучение по мотивационни техники

Позитивната атмосфера в класната стая изисква учителят в нея да е мотивиран и уверен в себе си. Ето защо като част от изпълнението на нашия проект " Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-000 включихме работа и по тези теми.

Тема 2: "Мотивационни техники за изграждане и поддържане на вътрешна мотивация" помогна на учителите от ОУ ,,Антон Страшимиров", село Бохот, да видят работата си като мотивиращ процес. В рамките на обучението бяха разгледани теми като рефрейминг, мотивационно говорене и групова динамика. Очакваме с нетърпение да продължим процеса и да подкрепим допълнително учителите чрез онлайн обучението ни, което е естествено продължение на всяко едно от обученията ни в проекта.