Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Успешно проведохме 3-дневно обучение за учители по проект Inn2Diversity

Дейностите ни по проект In2Diversity, дог.N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс", продължават с успешното провеждане на обучение за учители. От 19 до 21 Юли 2021 работихме с 19 учители по нелеката тема за управлението на различна и многообразна класна стая. Успяхме да работим и дискутираме по няколко важни теми:

  1. Управление на класната стая и поведение на групата

  2. Взаимоотношения и социално-емоционално учене

  3. Лидерство, динамика в класната стая и мотивация на учениците

  4. Ефективни практики и политики в класната стая

Успяхме да проведем и онлайн сесия на 28 юли 2021 като продължаваща част от обучението ни.

Благодарим на нашите партньори по проекта, с които заедно обменихме опита си по темите в различните европейски държави и на учителите, участници в това обучение, с които споделихме този обмен.

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още