Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
В рамките на проект Inn2Diversity проведохме пилотно обучение на програма за наставничество

Изключително сме щастливи, че имаме възможност да работим в консорциум с 8 организации от общо 6 европейски държави. Обединени сме и работим по две важни общи цели: да подсилим компетенциите на учителите да се справят със сложната реалност в класната стая и да създадем модел за наставничество, който да подпомага цялостния училищен процес.

До тук в рамките на проекта вече разработихме няколко интелектуални продукта, а този уикенд имахме възможност да представим (пилотираме) и създадената учебна програма за наставничество за координатори и ментори в България. С нея училищата ще могат да възпроизведат процеса на наставничество и да го внедрят в училищното си ежедневие. Наставляваните (учители със затруднения в управлението на ученето и преподаването) ще имат възможност да споделят трудностите си с опитен човек (учител, действащ в качеството на наставник), а за успеха на тяхната професионална връзка ще се грижи координатор. Наставниците ще водят своите наставлявани чрез инструкции за ефективност на преподаването, увеличавайки не само тяхната удовлетвореност от работата, но и подобрявайки записването в училище на ученици в неравностойно положение, както и повишавайки успеха в образованието и приобщаващата среда.

Програмата на курса за обучение е разработена така, че да се предоставя както на координаторите, така и на наставниците. Състои се от общо 6 модула, един от които е насочен само към обучението на координатори:

Модул 1: Въведение в наставничеството

Модул 2: Комуникация

Модул 3: Емоционална интелигентност

Модул 4: Управление на конфликти и устойчивост

Модул 5: Управление на група (само за координатори)

Модул 6: Предоставяне на наставничество и прилагане на модела

Пилотирането на създадената програма дава възможност на учителите да изпробват и дадат своята обратна връзка за всеки един от модулите ѝ. Паралелно с нас, подобно пилотиране е организирано и в партньорските ни държави Финландия, Великобритания, Португалия, Испания и Румъния. Предстои да съчетаем обратната връзка на всеки един от партньорите по проекта, за да усъвършенстваме програмата.

Надяваме се да можем да ви предоставим цялата програма в най-скоро време.

Информация за проекта

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още