Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Първо събитие за разпространение на резултатите от проект In2Diversity, дог.N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Организирахме първото събитие за разпространение на резултатите от проект In2Diversity, дог.N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс. Събитието се състоя в София в присъствието на будни и заинтересовани учители. Благодарим им за позитивната атмосфера и обмена на опит!

Припомняме, че проектът INN2DIVERSITY има 2 основни цели:

1) да засили компетенциите на учителите да се справят със сложните реалности в класната стая, за да управляват по-добре многообразието и да поддържат учениците с разрушително поведение и дефицит на внимание ангажирани по време на учебния час, като им даде необходимите компетенции за изграждане на позитивни взаимоотношения между тях и тези ученици

2) създаване на модел за наставничество, който да подпомага училищата да споделят и възпроизвеждат добрите практики за управление на многообразието и сложните класни стаи, като по този начин им се предлага допълнителен инструмент за подобряване на нивата на удовлетвореност на учителите в класната стая и намаляване на различията в степента на успеваемост обучението.

Този проект се случва с подкрепата на още 7 партньорски организации:

Peterborough City Council, UK

Фондация "Образователно сътрудничество", България

APROXIMARCOOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, Portugal

AMADORA INOVATION EM, UNIPESSOAL LDA, Portugal

COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE, Italy

SAN GIUSEPPE ONLUS, Italy

ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION, Romania

DIAKONIAAMMATTIKORKEAKOULU OY, Finland

Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, Romania