Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране, който ще подпомогне определянето на подходящите компетентности и показатели, свързани с провеждането на програма за наставничество на учители, които се връщат на работа след дълго отсъствие, търсещи работа или други учители, които срещат трудности при справянето с деструктивното поведение на своите ученици.

Посетете сайта, за да научите повече за всяка от трите роли - координатор на наставника, наставник, наставляван - и да направите оценка за профила, който ви подхожда най-добре.

Повече информация за самия проект и участието ни в него можете да намерите на сайта ни в секция "Проекти".