Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Вижте доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, по проект Inn2diversity