Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

Можете да намерите платформата тук - https://learnandplay.space/

Информация за проекта

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още