Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Второ издание на Storytelling camp 2019

Второ издание на Storytelling camp 2019, организирано от Фондация "Образователно сътрудничество" в рамките на проект „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox Populi“. Важен съвет за създаването на вълнуващи истории от нашия специален гост и лектор- Гари Хилс, член на IPRA общността, треньор и оратор: „Кажете им какво ще им кажете, кажете им го, след това им кажете какво сте им казали“. Участваха 18 студенти по Журналистика, ПР, Европеистика и други сходни специалности. Професионалисти в областта на Storytelling водиха workshops, в които разкриха тайните в създаването на вълнуващи истории. Всички участници получиха сертификат за преминато обучение и за участие.

Информация за проекта

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Вижте още