Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Новини

Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity

Запитване за оферта

Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон