Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София

Проектът "Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София" има за цел създаване на позитивен образ на София като европейска столица и поощряване на диалога граждани-местни управници, както и позиционирането й като Европейска столица по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018г. Подобряването на комуникацията между гражданското общество и местната власт е интегрирано като част от разработеният идеен проект за стратегия и съдържа редица инициативи, позволяващи граждански контрол и обратна връзка за управлението на София.

Стратегията интегрира тактики и съдържание за комуникиране на успешното провеждане на кампанията във връзка с председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.