Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Повишаване на доверието в съдебната система сред младите хора

Проектът цели повишаване на общественото доверие в съдебната система и популяризиране достъпа до съда сред младите хора от малките населени места в България.

Дейности по проекта:

  • Провеждане на две анкети сред ученици от последните класове (17-19 години) в средни училища в малки населени места в България с цел установяване степента на запознатост с устройството и функционирането на съдебната система и последните реформи в нея преди стартиране дейностите по проекта и след реализирането им – изтегли доклада от проучването
  • Съставяне и издаване на брошура за устройството и функционирането на съдебната система и последните реформи в нея, разпространена в средни училища в страната – виж брошурата;
  • Провеждане на четири срещи-дискусии с ученици от последните класове (17-19 години) в средни училища в четири малки населени места в България. В срещите-дискусии младите хора ще се срещнат и разговарят с представители на съдебната система – експерти от София, местни съдии и прокурори, съдебни заседатели и адвокати.