Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Teach2Learn - Tools for teaching independent learners

Фондация "Образователно сътрудничество" започва работа по проект Teach2Learn - Tools for teaching independent learners, споразумение номер 2022-1-AT01-KA220-SCH-000088183, финансиран по програма Еразъм плюс.

Начало на проекта: 01.10.2022

Край на проекта: 31.07.2025

В рамките на три години заедно с партньорите ни от Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция ще работим за създаването на иновативна методология, интерактивни ресурси и педагогически инструменти, основани на геймификацията, за преподаване и усвояване на умения за четене с разбиране на официалния език в съответната партньорска страна.

С този проект ще предоставим на учители, които работят с ученици от малцинствен, мигрантски или бежански произход от партньорските държави:

1.Разработване, пилотиране и използване на "Пътна карта за четене с разбиране" - методически инструменти, включващи инструмент за оценка на учителите, програма за обучение и справочен документ с текстове и упражнения по 6-те компетентности за четене с разбиране на ученици от 2-ри до 4-ти клас;

  1. Интерактивна платформа с практични и лесни за ползване ресурси за учители, родители и ученици.

  2. Заснемане и качване на платформа на база данни от видеоклипове, демонстриращи практическото използване на ресурсите по проекта и добри практики от различните партньорски страни.

Проектът ще помогне на учителите да постигнат високо качество на учебния процес и да подпомагат по-ефективно своите ученици в преодоляване на трудностите в обучението им, като по този начин се повиши мотивацията и успеваемостта им в училище.

Партньори по проекта:

Cosistemas virtuales y modulares sl amadora, Santa cruz de tenerife, Spain

Inovation em unipessoal lda, Amadora, Portugal

Social impact development center, Oberkorn, Luxembourg

Ivan hadzhiyski basic school, Troyan, Bulgaria

Kocaeli̇ kent konseyi̇, Kocaeli, Türkei

Fondatsiya obrazovatelno satrudnichestvo, Sofia, Bulgaria